ClearX Logo

SKUPINSKI NAKUP KAKOVOSTNIH KLIMATSKIH NAPRAV

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

v skupinskem nakupu kakovostnih klimatskih naprav

Upravljavec osebnih podatkov: Zveza potrošnikov Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: zps@zps.si.

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), ki je upravljavec spletnega portala www.skupinskinakupzps.si, se zaveda pomembnosti varstva vaših osebnih podatkov in spoštuje vašo zasebnost. Z vašimi podatki ravnamo previdno. Cenimo vase zaupanje v našo organizacijo, zato vam zagotavljamo varnost in zaupnost pri uporabi in obdelavi vaših osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, in sicer na podlagi vašega soglasja, ki ste nam ga dali ob registraciji na portalu www.skupinskinakupzps.si.

I. KATERE MOJE PODATKE ZBIRATE IN ZAKAJ TER KAKŠNA JE PRAVNA PODLAGA ZA TO?

(1) Registracija za skupinski nakup

Kaj in zakaj: Ob registraciji za skupinski nakup morate vnesti vaše ime, priimek, e-poštni naslov in telefonsko številko. Ti podatki so obvezni za uspešno registracijo in jih obdelujemo za naslednje namene:

 1. obveščanje v postopku skupinskega nakupa,
 2. posredovanje člankov v zvezi s predmetom skupinskega nakupa,
 3. posredovanje informacij o ponudbi skupinskega nakupa,
 4. posredovanje enoznačne kode, ki vam bo omogočila izvrševanje pravice do nakupa naprave po pogojih skupinskega nakupa pri izbranem ponudniku,
 5. posredovanje informacij in pomoč pri registraciji in sodelovanju v skupinskem nakupu,
 6. preverjanje zadovoljstva s skupinskim nakupom.

Vsakič, ko obiščete spletno stran, lahko za dostop do vašega uporabniškega profila uporabljate uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo sta nedvoumno določena in povezana z vnesenimi podatki.

Pravna podlaga: Obdelava osebnih podatkov za zgoraj navedene namene temelji na vaši privolitvi v skladu s 6. točko 1.a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Ne odgovarjamo za morebitne napake, spore ali škodo, ki je posledica posredovanja napačnih informacij.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 5 let od zaključka projekta CLEAR-X (pogodba o financiranju projekta CLEAR-X: Evropska komisija, CINEA, št. pogodbe 101033682.

(2) Prijava na prejemanje novic in ponudb ZPS

Kaj in zakaj: Ob registraciji za skupinski nakup imate možnost označiti, da se strinjate s tem, da vam ZPS pošilja e-novice in obvestila o njenih ponudbah. V takšnem primeru obdelujemo vaš e-naslov, ki ga vpišete v spletni obrazec, ter datum in čas prijave. Navedene podatke obdelujemo za namen obveščanja o novostih in dokazovanje vašega soglasja.

Pravna podlaga: Obdelava osebnih podatkov za zgoraj navedene namene temelji na vaši privolitvi v skladu s 6. točko 1.a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Ne odgovarjamo za morebitne napake, spore ali škodo, ki je posledica posredovanja napačnih informacij.

Koliko časa: Dokler se od storitve obveščanja ne odjavite. Od prejemanja e-novic se lahko odjavite kadar koli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo, ali pa tako, da pošljete elektronsko sporočilo na naslov zps@zps.si

(3) Posredovanje podatkov, potrebnih za priporočilo najbolj primernega izdelka

Kaj in zakaj: Ob prijavi v profil, ki ste ga registrirali za skupinski nakup, vas bomo povprašali za dodatne informacije, da vam lahko priporočimo najbolj ustrezen izdelek. Posredovanje teh dodatnih informacij ni obvezno, vendar vam brez njih ne moremo svetovati, kateri izdelek je za vas najbolj primeren.

Pravna podlaga: Obdelava osebnih podatkov za zgoraj navedene namene temelji na vaši privolitvi v skladu s 6. točko 1.a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Ne odgovarjamo za morebitne napake, spore ali škodo, ki je posledica posredovanja napačnih informacij.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 6 mesecev od zaključka skupinskega nakupa kakovostnih klimatskih naprav.

II. ALI BODO MOJI OSEBNI PODATKI POSREDOVANI TRETJIM OSEBAM?

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo poleg nas le naši pogodbeni obdelovalci, ki za nas vzdržujejo naše spletne strani in zagotavljajo njihovo gostovanje, nam pomagajo pri tehnični izvedbi akcije, zagotavljajo klicni center za pomoč udeležencem akcije itd. Pogodbeni obdelovalci delujejo po naših navodilih in vaših osebnih podatkov ne smejo uporabljati za noben drug namen.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov brez vašega soglasja ne bomo pošiljali vaših podatkov tretjim osebam, ki niso naši pogodbeni obdelovalci ali partnerji, jih prodajali ali uporabljali na kakšen drug način kot za namene, ki so izrecno navedeni v tem dokumentu.

III. ALI MOJE OSEBNE PODATKE PRENAŠATE V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM?

Pri registracijskem obrazcu uporabljamo sistem ameriškega ponudnika Neverbounce, ki preveri, ali je e-naslov, ki ga posameznik vnese, varen za uporabo. Ta storitev preprečuje, da bi se potrošniki registrirali z neveljavnim e-naslovom.

Za pošiljanje novic uporabljamo platformo Sendgrid, ki jo upravlja ameriško podjetje.

Zaradi navedenega se ob registraciji in ob posredovanju sporočil po e-pošti izvaja omejen iznos osebnih podatkov (e-naslovov) v ZDA, in sicer izključno za navedene namene.

IV. ZAVAROVANJE VAŠIH PODATKOV

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov in ravnanju z njimi bomo ravnali v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in ustrezno nacionalno zakonodajo. Uporabili bomo organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe za zaščito osebnih podatkov, da bi preprečili nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihovo spreminjanje ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

V. ZAGOTAVLJANJE PRAVIC PRI OBDELAVI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Privolitev v obdelavo in uporabo vaših podatkov lahko kadar koli prekličete. V tem primeru bomo ustrezno preprečili uporabo vaših osebnih podatkov. Zagotavljamo vam pravico do:

 • dostopa do vaših podatkov, ki jih obdelujemo, in podatkov o obdelavi: na vašo zahtevo vam bomo omogočili dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in njihov izpis. Prav tako vam lahko na zahtevo posredujemo informacije o namenu obdelave, vrstah in rokih hrambe zadevnih osebnih podatkov; posredovali vam bomo seznam uporabnikov, ki so jim bili osebni podatki posredovani, z navedbo, kdaj, na kateri podlagi in za kakšen namen;
 • popravka napačnih osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, če npr. nasprotujete njihovem izbrisu in namesto tega zahtevate le omejitev njihove uporabe;
 • ugovora, kadar se vaši podatki obdelujejo zaradi uveljavljanja zakonitega interesa;
 • izbrisa podatkov: lahko zahtevate izbris vaših podatkov, če npr. niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelovani, ali če prekličete svojo privolitev;
 • prenosa podatkov: vaše podatke imate pravico prenesti drugemu upravljavcu podatkov; zato vam jih moramo zagotoviti v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki. Kjer je to tehnično izvedljivo, imate pravico do prenosa osebnih podatkov neposredno od enega upravljavca do drugega.

Vse navedene pravice lahko uveljavljate tako, da svoj zahtevek pošljete na zps@zps.si ali po pošti na naslov: Zveza potrošnikov Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Ljubljana, 5. december 2022