ClearX Logo

SKUPINSKI NAKUP KAKOVOSTNIH KLIMATSKIH NAPRAV

UPRAVITELJ STRANI

Stran upravlja:

Zveza potrošnikov Slovenije – društvo

Naslov: Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 474 06 00

Elektronska pošta: zps@zps.si

Transakcijski račun: SI56 0310 0100 1802 908

Matična številka: 5399009000

Davčni zavezanec: da

ID za DDV: SI 48376078

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je društvo z več kot 8000 člani in je neodvisna, neprofitna, mednarodno uveljavljena nevladna organizacija, ki že od leta 1990 dalje varuje in zastopa izključno interese potrošnikov. Poslanstvo ZPS so informirani in ozaveščeni potrošniki, ki poznajo in uveljavljajo svoje pravice, ter oblikovanje pravil in družbe, ki omogoča in zagotavlja varovanje in spoštovanje pravic potrošnikov. Predsednica Zveze potrošnikov Slovenije je Breda Kutin.

INFORMIRAMO

Spletna stran www.zps.si, je kakovosten, neodvisen vir informacij za vse potrošnike. Bogata zbirka odgovorov strokovnjakov ZPS ter izbor aktualnih novic so pomembni viri za informirano odločanje potrošnikov. Revija za potrošnike ZPStest je nepogrešljiv vir neodvisnih informacij o kakovosti in varnosti izdelkov in storitev na trgu ter o drugih področjih varstva potrošnikov. Objavlja rezultate neodvisnih primerjalnih testov izdelkov in analiz storitev, na katere proizvajalci in trgovci nimajo nobenega vpliva. V enaintridesetih letih izhajanja si je pridobila zaupanje med potrošniki in strokovno javnostjo, pa tudi med ponudniki.

SVETUJEMO

Če potrošnik potrebuje nasvet o njegovih pravicah v pogodbenem razmerju s ponudniki blaga in storitev ali pa pri razreševanju spora s proizvajalcem, trgovcem, banko ali drugim ponudnikom potrebuje pomoč, lahko kot član Zveze potrošnikov Slovenije dobi pomoč. Skupina pravnih strokovnjakov bo proučila njegov problem in predlagala ustrezno rešitev. Svetovanje je neodvisno, nepristransko in zaupno. Drugi potrošniki, ki niso člani Zveze potrošnikov Slovenije, lahko za nasvet po telefonu pokličejo 090 50 90 (plačljiva telefonska številka, preverite pogoje uporabe na www.zps.si).

TESTIRAMO

ZPS je članica mednarodne organizacije za potrošniška testiranja in raziskave – ICRT in večino testiranj opravi v sodelovanju z evropskimi s potrošniškimi organizacijami. Izdelke na test uvrstimo po skrbnem pregledu trga. Kupimo jih v trgovini, kot običajni potrošniki. Izdelke preizkusimo v neodvisnih akreditiranih laboratorijih po vnaprej pripravljeni metodologiji. Ponudniki oziroma proizvajalci za izbor ne vedo in nanj nimajo nobenega vpliva. Tudi storitve preizkušamo anonimno. Testi potrošniških organizacij poleg preverjanja skladnosti s standardi kakovosti in varnosti analizirajo tudi uporabnost izdelka, trajnostne, ekonomske ter druge vidike, pomembne pri vsakdanji uporabi. Objava rezultatov je praviloma v medijih, ki jih izdajajo potrošniške organizacije in v katerih ne sme biti oglasnih sporočil (v Sloveniji je to revija ZPStest oziroma spletno mesto www.zps.si).

Z znakom ZPStest lahko podjetja označijo samo izdelke, ki so bili preizkušeni na primerjalnih testih potrošniških organizacij. Z njim želimo potrošnikom olajšati izbiro pri odločanju na prodajnem mestu.

IZOBRAŽUJEMO

Strokovnjaki in svetovalci ZPS predavajo na različnih srečanjih, seminarjih in kongresih. Sodelujejo tudi s šolami ter fakultetami in drugimi izobraževalnimi ustanovami, združenji in zbornicami, vedno s področja varovanja pravic potrošnikov.

ZASTOPAMO

Poslanstvo ZPS kot nacionalne potrošniške organizacije je zastopanje interesov potrošnikov pri obravnavanju vseh pomembnih vprašanj, ki vplivajo na položaj potrošnikov v družbi. ZPS sodeluje pri oblikovanju zakonov in predpisov, ki urejajo vprašanja varstva potrošnikov, uveljavlja interese potrošnikov v odnosu do ponudnikov blaga in storitev in še posebej do velikih sistemov, kot so banke, zavarovalnice, zdravstvo in druge javne storitve.

Odvetniki ZPS zastopajo člane ZPS tudi v pravdnih postopkih na sodišču, običajno le takrat, ko gre za množično oškodovanje potrošnikov ali pa v primerih, ko je pridobitev sodne prakse oz. sodbe zelo pomembna za razreševanje podobnih sporov, ki se ponavljajo ali lahko povzročijo veliko oškodovanje potrošnikov (tožbe zoper turistično agencijo, gradbeno podjetje, banko ipd.).

DELUJEMO MEDNARODNO

ZPS je članica Svetovne potrošniške organizacije Consumers International – CI, Evropske potrošniške organizacije BEUC, mednarodne neprofitne organizacije za izvajanje potrošniških testiranj International consumer Research and Testing ICRT, je članica Trans Atlantic Consumer Dialogue TACD in v EU v okviru ANEC-a zastopa slovenske potrošnike v procesih standardizacije. ZPS že več kot 30 let sodeluje v številnih mednarodnih projektih in odborih. Skupaj z nacionalnimi potrošniškimi organizacijami iz EU je aktivna na področju telekomunikacij, varstva konkurence, prehrane, e-poslovanja, bančnih storitev, pravic pacientov, interneta, ozaveščanja mladih potrošnikov ...