ClearX Logo

SKUPINSKI NAKUP KAKOVOSTNIH KLIMATSKIH NAPRAV

Kaj je skupinski nakup ZPS?

V skupinskem nakupu se združijo potrošniki posamezniki, ki delijo enak interes. Tako ustvarijo močno pogajalsko izhodišče v razmerju do ponudnikov. Na ta način jih spodbudimo, da se za potrošnike doseže najboljša ponudba. Več potrošnikov, kot se združi, večja je naša moč. Ni pomembno, ali ste že član Zveze potrošnikov Slovenije, saj je sodelovanje omogočeno vsem potrošnikom, je brezplačno in nezavezujoče.

Kako poteka skupinski nakup klimatskih naprav?

ZPS bo v okviru skupinskega nakupa klimatskih naprav ponudila potrošnikom možnost ugodnega in varnega nakupa kakovostnih in učinkovitih klimatskih naprav, ki so na mednarodnem primerjalnem testu dobile dovolj visoko oceno (»dobro« ali »zelo dobro«). Za izbrane modele klimatskih naprav bomo pridobili ponudbe različnih ponudnikov, dogovorili prodajne pogoje in izbrali za potrošnike najbolj ugodnega ponudnika (ali več ponudnikov).

Vsi potrošniki, ki bodo oddali prijavo (se registrirali) za sodelovanje v skupinskem nakupu klimatskih naprav (na spletni strani www.SKUPINSKInakupZPS.si), bodo prejeli nezavezujočo ponudbo izbranih modelov klimatskih naprav po vnaprej dogovorjenih posebnih pogojih za nakup z vključeno osnovno montažo.

Po prejemu ponudbe se vsi potrošniki, prijavljeni v skupinski nakup klimatskih naprav, prosto odločijo, ali bodo nakup opravili ali ne.

Zveza potrošnikov Slovenije je organizator kampanje skupinskega nakupa in ne nastopa kot prodajalec ali posrednik pri prodaji. Potrošniki opravijo nakup neposredno pri izbranem ponudniku, ki bo v okviru skupinskega nakupa ponudil ugoden nakup kakovostnih klimatskih naprav po pogojih, predhodno usklajenih z ZPS.

Kakšen je časovni potek skupinskega nakupa klimatskih naprav?

  1. Od 6. decembra 2022: začetek kampanje skupinskega nakupa in s tem zbiranje spletnih prijav potrošnikov za sodelovanje v skupinskem nakupu.
  2. V prvi polovici februarja 2023: vsi registrirani potrošniki prejmejo elektronsko pošto z nezavezujočo ponudbo skupinskega nakupa in navodili za izvedbo nakupa.
  3. * Do odprodaje pogodbeno dogovorjenih zalog (vendar najpozneje do 31. 3. 2023): v skupinski nakup prijavljeni potrošniki opravijo nakup pri izbranem ponudniku. S tem datumom (ali ob odprodaji pogodbeno dogovorjenih zalog) se skupinski nakup zaključi in nakup po pogojih skupinskega nakupa ni več mogoč.

* Organizator kampanje skupinskega nakupa si pridržuje pravico, da glede na že prodane količine naprav, ki jih je kot minimalno zagotovljeno količino dogovoril s ponudnikom, predčasno zaključi možnost nakupa posamezne naprave ali skupinskega nakupa v celoti. Prav tako si organizator kampanje pridržuje pravico, da v sodelovanju z izbranim ponudnikom zagotovi dodatne količine naprav po za potrošnika enakih pogojih skupinskega nakupa in/ali podaljša kampanjo.

Ali so zaloge iz ponudbe skupinskega nakupa omejene?

Da. V okviru skupinskega nakupa bomo zagotovili omejeno količino klimatskih naprav, predvidoma različnih modelov in moči, ki jih bodo lahko registrirani potrošniki kupili po pogojih skupinskega nakupa pri izbranem ponudniku. Nakup bo mogoče opraviti od trenutka, ko bodo registrirani uporabniki prejeli ponudbo skupinskega nakupa. Nakup izbranega modela klimatske naprave iz razpoložljive količine bo potrjen, ko bo izbrani ponudnik prejel plačilo za oddano naročilo. Razpoložljive količine bomo zagotovili za tiste potrošnike, ki bodo v celoti zaključili postopek nakupa (izvedli avansno plačilo naprave). Organizator skupinskega nakupa si pridržuje pravico, da glede na razpoložljive zaloge predčasno zaključi možnost nakupa posameznega modela naprave ali skupinski nakup v celoti. Prav tako si organizator skupinskega nakupa pridržuje pravico, da v sodelovanju z izbranim ponudnikom zagotovi dodatne količine naprav po za potrošnika enakih pogojih skupinskega nakupa.

Kdo organizira skupinski nakup klimatskih naprav?

Organizator kampanje za skupinski nakup je Zveza potrošnikov Slovenije – društvo, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Elektronski naslov: zps@zps.si.

Zakaj ZPS organizira kampanjo za skupinski nakup klimatskih naprav?

Izvedba skupinskega nakupa je del projekta CLEAR-X, pri katerem kot partner sodeluje tudi Zveza potrošnikov Slovenije. V konzorciju projekta poleg Evropske potrošniške organizacije (BEUC), Mednarodne organizacije za potrošniške raziskave in primerjalno testiranje (ICRT) ter slovenske potrošniške organizacije sodeluje še pet evropskih potrošniških organizacij iz Slovaške, Bolgarije, Cipra, Litve in Severne Makedonije. Posamezne aktivnosti so usmerjene k spremembi vedenja potrošnikov in oblikovanju skupin potrošnikov za skupinski nakup na OVE temelječih tehnologij. Več o projektu na https://www.clear-x.eu/.

Ali je ZPS v preteklosti že organizirala skupinski nakup?

Da. ZPS je organizirala že 6 skupinskih nakupov, in sicer tri za skupinski nakup električne energije ter zemeljskega plina, skupinski nakup klimatskih naprav (2019), skupinski nakup kaminskih peči (2019) ter skupinski nakup sušilnih strojev s toplotno črpalko (2022). V vseh kampanjah skupinskih nakupov Zveze potrošnikov Slovenije je skupaj sodelovalo že več kot 110.000 gospodinjstev.

Zakaj naj sodelujem?

ZPS bo v okviru skupinskega nakupa klimatskih naprav potrošnikom ponudila kakovostne in visoko učinkovite klimatske naprave, ki so na mednarodnem neodvisnem primerjalnem testu dobile dovolj visoko oceno (»dobro« ali »zelo dobro«). Z njimi boste lahko stanovanje poleti hladili, v prehodnih obdobjih, predvsem jeseni, pa (d)ogrevali. V imenu vas, potrošnikov, bomo pri ponudniku izpogajali čim boljše pogoje nakupa in čim bolj kakovostno storitev, vključno s kakovostno montažo, ki je nujna za učinkovito delovanje klimatske naprave. Uspeh kampanje je odvisen od vašega interesa in ustreznega odziva ponudnikov – več vas bo, boljša bodo naša pogajalska izhodišča. Uspešnost skupinskega nakupa klimatskih naprav bo podlaga za odločanje o podobnih akcijah tudi na drugih področjih.

Kdo lahko sodeluje pri skupinskem nakupu klimatskih naprav?

Sodelovanje je omogočeno vsem potrošnikom (fizične osebe), ki želijo na območju Republike Slovenije namestiti klimatsko napravo. Skupinskemu nakupu se lahko s prijavo pridružijo vsi potrošniki, tudi tisti, ki niso člani Zveze potrošnikov Slovenije. Prijava v skupinski nakup je brezplačna in nezavezujoča.

Za potrošnike skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov štejejo le fizične osebe, ki pridobivajo ali uporabljajo blago in storitve za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. Nakup naprave po ceni, ki bo dosežena v skupinskem nakupu, ne bo mogoč za pravne osebe.

Kje in kako opravim prijavo v skupinski nakup in katere podatke potrebujem za ta namen?

Prijavo za sodelovanje v skupinskem nakupu oddate na spletnem naslovu www.SKUPINSKInakupZPS.si. Prijava je brezplačna in nezavezujoča. Pomembno je, da so v prijavi (v postopku registracije) navedeni pravilni podatki in čim bolj popolne informacije, ki se nanašajo na vaš stanovanjski prostor, v katerem nameravate namestiti klimatsko napravo. Podatki bodo namreč podlaga za izbiro oz. priporočilo za nakup ustrezno zmogljive klimatske naprave.

Zakaj nisem prejel/a potrditvenega elektronskega sporočila o uspešni prijavi k sodelovanju v skupinskem nakupu?

Morda je naše e-sporočilo pristalo v vaši mapi za neželena sporočila (spam), zato najprej poglejte vsebino te mape v vaši elektronski pošti (uporabniki Gmaila tudi zavihek Družabno ali Promocija). Druga možnost je, da ste morda v postopku prijave/registracije po pomoti vnesli napačen e-naslov. Če še vedno niste našli vzroka, nam pišite na e-naslov: skupinski.nakup@zps.si

Ali lahko pri skupinskem nakupu klimatskih naprav sodelujejo le člani Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS)?

Ne. V skupinskem nakupu lahko sodelujejo vsi potrošniki, ne glede na članstvo v ZPS. Skupinski nakupi so uveljavljen način ugodnih nakupov kakovostnih izdelkov evropskih potrošnikov (testiranih na neodvisnih testih potrošniških organizacij).

Ali je prijava res brez obveznosti in nezavezujoča?

Tako je. Prijava za sodelovanje v skupinskem nakupu je pogoj za prejem ponudbe skupinskega nakupa in je brezplačna in nezavezujoča. S prijavo niste zavezani k nakupu. Zanj se lahko prosto odločite po prejeti ponudbi, lahko pa nakupa preprosto ne opravite.

Ali sem zavezan k nakupu klimatske naprave, če oddam prijavo za sodelovanje v skupinskem nakupu?

NE.

Ali bo ZPS zaslužila, če opravim nakup klimatske naprave v okviru skupinskega nakupa?

Ne. Projekt CLEAR-X (v okviru katerega se med drugim izvaja tudi ta skupinski nakup) financira program Evropske Unije za raziskave in razvoj Obzorje 2020 s pogodbo o financiranju št. 101033682.

Ali so moji osebni podatki varovani?

Da, vsi vaši osebni podatki so varovani. Upravljavec osebnih podatkov je Zveza potrošnikov Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Naš tehnični in projektni partner projekta CLEAR-X je potrošniška organizacija Deco Proteste s sedežem na Portugalskem, ki je kot naš pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov zavezan enakim evropskim standardom varovanja osebnih podatkov kot Zveza potrošnikov Slovenije. S pogodbenimi določili smo se močno zavezali k spoštovanju zakonodaje na področju osebnih podatkov in s tem zagotovili, da naš tehnični partner dosega enako visoke standarde varovanja osebnih podatkov. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali ponudniku naprav skupinskega nakupa.

Zakaj sta elektronski naslov in telefonska številka obvezna podatka za sodelovanje v skupinskem nakupu?

Skupinski nakup klimatskih naprav je spletna kampanja, zato vsa komunikacija poteka (predvsem) po elektronski pošti. Vaš elektronski naslov potrebujemo za obveščanje o poteku skupinskega nakupa, za obveščanje o ponudbi skupinskega nakupa in za obveščanje o možnosti/načinu izvedbe nakupa izbrane klimatske naprave skupinskega nakupa. Obveščanje lahko poteka tudi v obliki SMS-sporočil ali v izjemnih primerih tudi s klicem na vašo številko.

Do kdaj se lahko prijavim za sodelovanje v skupinskem nakupu?

Prijave zbiramo na spletnem naslovu www.SKUPINSKInakupZPS.si od 6. decembra 2022. V prvi polovici februarja 2023 bomo potrošnikom začeli pošiljati ponudbe (po e-pošti) za nakup izbranih klimatskih naprav po pogojih, ki jih bomo dosegli z izbranim ponudnikom.

Kdaj lahko pričakujem ponudbo?

Ponudbe bodo potrošniki, prijavljeni v skupinski nakup, prejeli v prvi polovici februarja 2023.

Živim v stanovanjskem bloku. Lahko tudi jaz sodelujem v skupinskem nakupu?

DA, vendar boste za namestitev klimatske naprave na skupnih delih stavbe, med katere spadata tudi fasada in streha bloka, potrebovali soglasje etažnih lastnikov.

Sem lastnik nepremičnine na hrvaški obali. Ali lahko tudi za to nepremičnino opravim nakup klimatske naprave v okviru skupinskega nakupa?

NE. Skupinski nakup omogoča nakup naprav z namestitvijo izključno na območju Republike Slovenije.

Ali me lahko »doletijo« še kakšni dodatni stroški ob nakupu naprave v okviru skupinskega nakupa?

V okviru skupinskega nakupa boste imeli pravico pri izbranem ponudniku opraviti nakup klimatske naprave, ki že vključuje osnovno montažo, in sicer po ceni in pogojih, ki nam jih bo uspelo doseči za vas pri izbranem ponudniku. Osnovna montaža bo predstavljena v ponudbi, ki jo boste prejeli v okviru skupinskega nakupa, tako boste natančno seznanjeni z njenim obsegom pred samim nakupom. Če bodo pri namestitvi naprave (montaži) potrebna dodatna dela ali material, vas bo o tem monter predhodno obvestil in seznanil z oceno stroška.

Na koga se lahko obrnem, če imam dodatna vprašanja o skupinskem nakupu klimatskih naprav?

Pišete nam lahko na e-naslov: skupinski.nakup@zps.si ali se obrnete na sodelavce klicnega centra, ki so vam na voljo od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro na telefonski številki 01/432 12 97.