ClearX Logo

SKUPINSKI NAKUP KAKOVOSTNIH KLIMATSKIH NAPRAV

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA POTROŠNIKOV

v skupinskem nakupu kakovostnih klimatskih naprav, kampanji Zveze potrošnikov Slovenije

Ti splošni pogoji veljajo za potrošnike, ki s spletno prijavo potrdijo sodelovanje v skupinskem nakupu kakovostnih klimatskih naprav (v nadaljevanju: skupinski nakup). Predlagamo, da pogoje preberete natančno in v celoti.

Prijava in sodelovanje v skupinskem nakupu naj bosta premišljena, odgovorna in v skladu s cilji, ki jih zasledujeta skupinski nakup in projekt CLEAR-X kot celota.

NAMEN KAMPANJE

Namen kampanje skupinskega nakupa je potrošnikom omogočiti nakup kakovostne in energijsko učinkovite klimatske naprave po ugodni ceni, zato bomo v ponudbo za skupinski nakup uvrstili le tiste naprave, ki so na mednarodnem neodvisnem primerjalnem testu potrošniških organizacij prejele oceno »dobro« ali »zelo dobro«. Cena naprave vključuje izvedbo osnovne montaže. Montaža v lastni izvedbi ni mogoča.

Zagotovljeni bosta pomoč in podpora pri odločanju za model klimatske naprave, in sicer z namenom, da se potrošniku olajša odločitev za nakup, ob pogoju posredovanja vseh informacij v spletni prijavi k sodelovanju v skupinskem nakupu.

SODELOVANJE/PRIJAVA V SKUPINSKI NAKUP

Sodelovanje je omogočeno vsem potrošnikom, ki želijo v okviru skupinskega nakupa opraviti nakup naprave. Skupinskemu nakupu se lahko s prijavo pridružijo vsi potrošniki, tudi tisti, ki niso člani Zveze potrošnikov Slovenije. Za potrošnike skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov štejejo le fizične osebe, ki pridobivajo ali uporabljajo blago in storitve za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. Nakup naprave po ceni, ki bo dosežena v skupinskem nakupu, ne bo mogoč za pravne osebe.

Prijava za sodelovanje v skupinskem nakupu se odda na spletnem naslovu www.SKUPINSKInakupZPS.si. Prijava v skupinski nakup je brezplačna in nezavezujoča. S prijavo se potrošnik prijavi k sodelovanju v skupinskem nakupu (v nadaljevanju: registriran uporabnik). S tem si zagotovi obveščanje o poteku in ponudbi skupinskega nakupa, ki vključuje (predvidoma) različne modele kakovostnih klimatskih naprav.

Prijava za sodelovanje v skupinskem nakupu je pogoj za prejem ponudbe in za pridobitev pravice do nakupa pri ponudniku po pogojih, doseženih v okviru skupinskega nakupa, ki bodo predstavljeni v ponudbi. Pozorno je treba prebrati Splošne pogoje sodelovanja in Obvestilo o varstvu in obdelavi osebnih podatkov, ki je sestavni del teh Splošnih pogojev.

S prijavo sprejemate določila teh Splošnih pogojev sodelovanja in potrjujete seznanjenost z Obvestilom o varstvu in obdelavi osebnih podatkov v skupinskem nakupu kakovostnih klimatskih naprav.

Prijava in sodelovanje v skupinskem nakupu ne zavezujeta registriranega uporabnika k nakupu klimatske naprave. Pomembno je, da navedete pravilne osebne podatke in čim bolj popolne informacije. Podatki bodo namreč podlaga za izbiro oz. priporočilo za nakup ustrezno zmogljive klimatske naprave. Preden se registriran uporabnik odloči za nakup klimatske naprave, priporočamo, da preveri, ali je izbrani izdelek primeren za njegove potrebe.

IZBIRA IN NAKUP KLIMATSKE NAPRAVE

V okviru kampanje za skupinski nakup je Zveza potrošnikov Slovenije k sodelovanju povabila zainteresirane ponudnike tistih klimatskih naprav, ki so na mednarodnem neodvisnem primerjalnem testu potrošniških organizacij prejele oceno » dobro« ali » zelo dobro«.

V okviru skupinskega nakupa bomo izbrali ponudnika (ali več ponudnikov), ki bo ponudil za potrošnika ugoden nakup klimatskih naprav. Registriran uporabnik bo v elektronskem sporočilu s ponudbo skupinskega nakupa (predvidoma različni modeli klimatskih naprav, cena, prodajni pogoji) prejel vse informacije in morda tudi enoznačno kodo, ki mu bo omogočala uveljavljanje pravice do nakupa naprave po pogojih skupinskega nakupa pri izbranem ponudniku v primeru spletnega nakupa.

Registriran uporabnik, ki bo želel sprejeti ponudbo za nakup klimatske naprave, bo to potrdil v skladu z navodili, ki jih bo prejel po elektronski pošti skupaj s ponudbo skupinskega nakupa, nato pa opravil nakup neposredno pri ponudniku.

OMEJITVE IN ZALOGE

V okviru skupinskega nakupa bo zagotovljena omejena količina klimatskih naprav, ki jih bodo lahko registrirani uporabniki kupili po pogojih skupinskega nakupa pri ponudniku. Nakup bo mogoče opraviti od trenutka, ko bodo registrirani uporabniki prejeli ponudbo skupinskega nakupa – predvidoma v prvi polovici februarja 2023.

POSTOPEK, POTEK in ČASOVNICA

  1. Od 6. decembra 2022: začetek kampanje skupinskega nakupa in s tem zbiranje spletnih prijav potrošnikov za sodelovanje v skupinskem nakupu.
  2. V prvi polovici februarja 2023: vsi registrirani potrošniki prejmejo elektronsko pošto z nezavezujočo ponudbo skupinskega nakupa in navodili za izvedbo nakupa.
  3. * Do odprodaje pogodbeno dogovorjenih zalog (vendar najpozneje do 31. 3. 2023): v skupinski nakup prijavljeni potrošniki opravijo nakup pri izbranem ponudniku. S tem datumom (ali ob odprodaji pogodbeno dogovorjenih zalog) se skupinski nakup zaključi in nakup po pogojih skupinskega nakupa ni več mogoč.

* Organizator kampanje skupinskega nakupa si pridržuje pravico, da glede na že prodane količine naprav, ki jih je kot minimalno zagotovljeno količino dogovoril s ponudnikom, predčasno zaključi možnost nakupa posamezne naprave ali skupinskega nakupa v celoti. Organizator kampanje skupinskega nakupa si pridržuje pravico, da v sodelovanju z izbranim ponudnikom zagotovi dodatne količine naprav po za potrošnika enakih pogojih skupinskega nakupa in/ali podaljša kampanjo podaljša.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Pogodba za nakup klimatske naprave v okviru skupinskega nakupa se sklepa med potrošnikom in prodajalcem, ki sodeluje v kampanji skupinskega nakupa. Zveza potrošnikov Slovenije ni pogodbena stranka, zato ne nosi nobene odgovornosti iz naslova sklenjene pogodbe med kupcem in prodajalcem.

OPOZORILO

ZPS si pridržuje pravico, da prijavo potrošnika – registriranega uporabnika zavrne ali prepreči nadaljevanje sodelovanja v primeru, ko se ugotovi, da storitev ni uporabljena odgovorno ali v skladu s cilji, ki jih zasleduje skupinski nakup, ali pa so posredovani podatki napačni ali zavajajoči. Izognite se dejanjem, ki lahko škodijo ugledu Zveze potrošnikov Slovenije ali tretjih strank.

Vsa vsebina, ki se natisne ali prenese s spletne strani skupinskega nakupa www.SKUPINSKInakupZPS.si, je namenjena samo za osebno uporabo. Prepovedana je uporaba spletne strani (in njene vsebine) na način, ki bi lahko škodoval dobremu imenu in ugledu Zveze potrošnikov Slovenije. Prav tako je prepovedana uporaba spletne strani (in njene vsebine) z namenom doseganja koristi tretjih oseb.

Zveza potrošnikov Slovenije ni odgovorna za situacijo, v kateri potrošnik npr. zaradi tehničnih težav ali višje sile ne izkoristi ponudbe skupinskega nakupa.

O ORGANIZATORJU KAMPANJE ZA SKUPINSKI NAKUP

Kampanjo za skupinski nakup kakovostnih klimatskih naprav organizira Zveza potrošnikov Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, e-naslov: zps@zps.si.

Za pomoč pri prijavi ali dodatne informacije o skupinskem nakupu nas pokličite na telefonsko številko 01/432 12 97 (vsak delavnik med 9. in 17. uro) ali nam pišite na e-naslov: skupinski.nakup@zps.si

Ljubljana, 5. december 2022