×

 

Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih vam omogočimo boljšo uporabniško izkušnjo.

Prikaži podrobnosti

OBVESTILO O VARSTVU IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

v skupinskem nakupu kaminskih peči na pelete

Upravljavec osebnih podatkov

Zveza potrošnikov Slovenije – društvo, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana, e-naslov: zps@zps.si.

Zveza potrošnikov Slovenije, ki upravlja spletni portal www.skupinskinakupzps.si, se zaveda pomena varovanja vaših osebnih podatkov in spoštuje vašo zasebnost, zato z vsako posredovano informacijo ravnamo skrbno. Cenimo vaše zaupanje naši organizaciji, zato vam zagotavljamo varnost in zaupnost pri uporabi in obdelavi vaših osebnih podatkov.

Osebne podatke zbiramo, uporabljamo in obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007) na podlagi vaše osebne privolitve, ki jo podate v postopku prijave na portalu www.skupinskinakupzps.si.


Obseg in namen zbiranja osebnih podatkov

Vaše osebne podatke (ime, priimek, spol, elektronski naslov, telefonska številka) bomo uporabili za namen izvedbe kampanje skupinskega nakupa kaminskih peči na pelete, in sicer za:

 1. obveščanje o poteku skupinskega nakupa,
 2. pošiljanje informacije o ponudbi skupinskega nakupa,
 3. pošiljanje enoznačne identifikacije, ki bo omogočala uveljavljanje pravice do nakupa naprave po pogojih skupinskega nakupa pri izbranem ponudniku – v primeru spletnega nakupa,
 4. nudenje informacij in pomoči pri prijavi in sodelovanju v skupinskemu nakupu,
 5. preverjanje zadovoljstva udeležencev skupinskega nakupa,
 6. obveščanje o prihodnjih kampanjah Zveze potrošnikov Slovenije.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov nam pomagajo naši pogodbeni obdelovalci (storitev spletnega gostovanja, tehnična izvedba kampanje, klicni center za pomoč udeležencem v kampanji, storitve informacijske tehnologije …), ki delujejo po naših navodilih in vaših osebnih podatkov ne smejo uporabljati za nobene druge ali lastne namene. Podatkov brez vaše privolitve ne bomo pošiljali tretjim osebam, ki niso naši pogodbeni obdelovalci ali partnerji, jih prodajali ali na kakršen koli drug način uporabljali v namene, ki niso skladni z nameni obdelave in predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov za navedene namene temelji na vaši privolitvi skladno s 6. členom, tč.1.a) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Za morebitne napake, spore ali škodo, kot posledice posredovanja napačnih podatkov, ne odgovarjamo.


Zavarovanje osebnih podatkov

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov in pri ravnanju z njimi bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Za zavarovanje osebnih podatkov bomo uporabili organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihove spremembe ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.


Rok hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili do vašega pisnega preklica.


Zagotavljanje pravic posameznika pri obdelavi osebnih podatkov

Vašo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete. V tem primeru bomo uporabo vaših osebnih podatkov ustrezno preprečili.

Zagotavljamo vam pravico do:

 • dostopa do vaših osebnih podatkov in informacij o namenu obdelave;
 • popravka netočnih osebnih podatkov;
 • omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, če npr. nasprotujete izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 • izbrisa vaših osebnih podatkov: zahtevate lahko, da vaše osebne podatke izbrišemo, če ti npr. niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani ali če prekličete vašo privolitev;
 • prenosljivosti podatkov: podatke, ki ste nam jih posredovali, lahko posredujete drugemu upravljavcu, v ta namen vam jih moramo posredovati v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Kadar je to tehnično izvedljivo, imate pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu.

Vaš zahtevek lahko pošljete na naš naslov Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov: zps@zps.si


Če menite, da je pri obdelavi vaših osebnih podatkov prišlo do kršitve določb Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ali določil veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov, imate pravico, da v zvezi s tem vložitve pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.


Ljubljana, 3. avgust 2019