ClearX Logo

Skupinski nakup sušilnih strojev
s toplotno črpalko

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA POTROŠNIKOV

v skupinskem nakupu sušilnih strojev s toplotno črpalko (TČ), kampanji Zveze potrošnikov Slovenije


Ti splošni pogoji veljajo za potrošnike, ki s spletno prijavo potrdijo sodelovanje v skupinskem nakupu sušilnih strojev s TČ (v nadaljevanju: skupinski nakup). Predlagamo, da pogoje preberete natančno in v celoti.

Prijava in sodelovanje v skupinskem nakupu naj bosta premišljena, odgovorna in v skladu s cilji, ki jih zasledujeta skupinski nakup in projekt CLEAR-X kot celota.

NAMEN KAMPANJE

Namen kampanje skupinskega nakupa je potrošnikom omogočiti nakup kakovostnega in energijsko učinkovitega sušilnega stroja s TČ po ugodni ceni, zato bomo v ponudbo za skupinski nakup uvrstili le tiste aparate, ki so na mednarodnem neodvisnem primerjalnem testu potrošniških organizacij prejeli oceno »dobro« ali »zelo dobro«.

 

SODELOVANJE/PRIJAVA V SKUPINSKI NAKUP

Sodelovanje je omogočeno vsem potrošnikom, ki želijo v okviru skupinskega nakupa opraviti nakup aparata. Skupinskemu nakupu se lahko s prijavo pridružijo vsi potrošniki, tudi tisti, ki niso člani Zveze potrošnikov Slovenije.

Prijava za sodelovanje v skupinskem nakupu se odda na spletnem naslovu www.SKUPINSKInakupZPS.si. Prijava v skupinski nakup je brezplačna in nezavezujoča. S prijavo se potrošnik prijavi k sodelovanju v skupinskem nakupu (v nadaljevanju: registriran uporabnik). S tem si zagotovi obveščanje o poteku in ponudbi skupinskega nakupa, ki vključuje (predvidoma) različne modele sušilnih strojev s TČ.

Prijava za sodelovanje v skupinskem nakupu je pogoj za prejem ponudbe in za pridobitev pravice do nakupa pri ponudniku po pogojih, doseženih v okviru skupinskega nakupa, ki bodo predstavljeni v ponudbi. Pozorno je treba prebrati Splošne pogoje sodelovanja in Obvestilo o varstvu in obdelavi osebnih podatkov, ki je sestavni del teh Splošnih pogojev.

S prijavo sprejemate določila teh Splošnih pogojev sodelovanja in potrjujete seznanjenost z Obvestilom o varstvu in obdelavi osebnih podatkov  v skupinskem nakupu sušilnih strojev s TČ.

Prijava in sodelovanje v skupinskem nakupu  ne zavezujeta registriranega uporabnika k nakupu sušilnega stroja s TČ. Pomembno je, da navedete pravilne osebne podatke in čim bolj popolne informacije. Preden se registriran uporabnik odloči za nakup sušilnega stroja s TČ, priporočamo, da preveri, ali je izbrani izdelek primeren za njegove potrebe.

IZBIRA IN NAKUP SUŠILNIH STROJEV S TČ

V okviru kampanje za skupinski nakup je Zveza potrošnikov Slovenije k sodelovanju povabila zainteresirane ponudnike tistih sušilnih strojev s TČ, ki so na mednarodnem neodvisnem primerjalnem testu potrošniških organizacij prejeli oceno » dobro« ali » zelo dobro«.

V okviru skupinskega nakupa bomo izbrali ponudnika (ali več ponudnikov), ki bo ponudil za potrošnika cenovno ugoden nakup kakovostnih in učinkovitih  sušilnih strojev s TČ. Registriran uporabnik bo v elektronskem sporočilu s ponudbo skupinskega nakupa (predvidoma različni modeli sušilnih strojev s TČ, cena, prodajni pogoji) prejel tudi vse informacije in morda tudi enoznačno identifikacijo, ki mu bo omogočala uveljavljanje pravice do nakupa aparata po pogojih skupinskega nakupa pri izbranem ponudniku v primeru spletnega nakupa.

Registriran uporabnik, ki bo želel sprejeti ponudbo za nakup sušilnih strojev s TČ, bo to potrdil v skladu z navodili, ki jih bo prejel po elektronski pošti skupaj s ponudbo skupinskega nakupa, nato pa opravil nakup neposredno pri ponudniku.

OMEJITVE IN ZALOGE

V okviru skupinskega nakupa bo zagotovljena omejena količina sušilnih strojev s TČ, ki jih bodo lahko registrirani uporabniki kupili po pogojih skupinskega nakupa pri ponudniku. Nakup bo mogoče opraviti od trenutka, ko bodo registrirani uporabniki prejeli ponudbo skupinskega nakupa – predvidoma v drugi polovici oktobra 2022.

POSTOPEK, POTEK in ČASOVNICA

  1. Od 6. septembra 2022: začetek kampanje skupinskega nakupa in s tem zbiranje spletnih prijav potrošnikov za sodelovanje v skupinskem nakupu.  
  2. V drugi polovici oktobra 2022: vsi registrirani potrošniki prejmejo elektronsko pošto z nezavezujočo ponudbo skupinskega nakupa in navodili za izvedbo nakupa. 
  3. *Do 30. novembra 2022: pri izbranem ponudniku v skupinski nakup prijavljeni potrošniki opravijo nakup. S tem datumom se skupinski nakup zaključi in nakup po pogojih skupinskega nakupa ni več mogoč. 

*Organizator kampanje skupinskega nakupa si pridržuje pravico, da glede na že prodane količine aparatov, ki jih je kot minimalno zagotovljeno količino dogovoril s ponudnikom, predčasno zaključi možnost nakupa posameznega aparata ali skupinskega nakupa v celoti. Prav tako si organizator kampanje skupinskega nakupa pridržuje pravico, da v sodelovanju z izbranim ponudnikom zagotovi dodatne količine aparatov po za potrošnika enakih pogojih skupinskega nakupa.


OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Pogodba za nakup sušilnega stroja s TČ v okviru skupinskega nakupa se sklepa med potrošnikom in prodajalcem, ki sodeluje v kampanji skupinskega nakupa. Zveza potrošnikov Slovenije ni pogodbena stranka, zato ne nosi nobene odgovornosti iz naslova sklenjene pogodbe med kupcem in prodajalcem.


OPOZORILO

ZPS si pridržuje pravico, da prijavo potrošnika – registriranega uporabnika zavrne ali prepreči nadaljevanje sodelovanja v primeru, ko se ugotovi, da storitev ni uporabljena odgovorno ali v skladu s cilji, ki jih zasleduje skupinski nakup, ali pa so posredovani podatki napačni ali zavajajoči. Izognite se dejanjem, ki lahko škodijo ugledu Zveze potrošnikov Slovenije ali tretjih strank.

Vsa vsebina, ki se natisne ali prenese s strani skupinskega nakupa www.SKUPINSKInakupZPS.si, je namenjena samo za osebno uporabo. Prepovedana je uporaba spletne strani (in njene vsebine) na način, ki bi lahko škodoval dobremu imenu in ugledu Zveze potrošnikov Slovenije. Prav tako je prepovedana uporaba spletne strani (in njene vsebine) z namenom doseganja koristi tretjih oseb.

Zveza potrošnikov Slovenije ni odgovorna za situacijo, v kateri potrošnik npr. zaradi tehničnih težav ali višje sile ne izkoristi ponudbe skupinskega nakupa.

O ORGANIZATORJU KAMPANJE ZA SKUPINSKI NAKUP

Kampanjo za skupinski nakup sušilnih strojev s TČ organizira Zveza potrošnikov Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, e-naslov: zps@zps.si.

Za pomoč pri prijavi ali dodatne informacije o skupinskem nakupu nas pokličite na telefonsko številko 01/432 12 97 (vsak delavnik med 9. in 17. uro) ali nam pišite na e-naslov: skupinski.nakup@zps.si 

Ljubljana, 5. september 2022