×

 

Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih vam omogočimo boljšo uporabniško izkušnjo.

Prikaži podrobnosti

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA POTROŠNIKOV

v skupinskem nakupu klimatskih naprav,
kampanji Zveze potrošnikov Slovenije

Ti splošni pogoji veljajo za potrošnike, ki s spletno prijavo potrdijo sodelovanje v skupinskem nakupu klimatskih naprav (v nadaljevanju: »skupinski nakup«). Predlagamo, da pogoje preberete natančno in v celoti.

Prijava in sodelovanje v skupinskem nakupu naj bosta premišljena, odgovorna in v skladu s cilji, ki jih zasleduje skupinski nakup.


NAMEN KAMPANJE

Namen kampanje skupinskega nakupa je potrošnikom omogočiti nakup kakovostne in učinkovite klimatske naprave po ugodni ceni, zato bomo v ponudbo za skupinski nakup uvrstili le tiste naprave, ki so na mednarodnem neodvisnem primerjalnem testu ZPS prejele oceno dobro ali zelo dobro. Cena naprave vključuje izvedbo osnovne montaže. Montaža v lastni izvedbi ni mogoča.

Zagotovljeni bosta pomoč in podpora pri odločanju za model klimatske naprave, in sicer z namenom, da se potrošniku olajša odločitev za nakup, ob pogoju posredovanja vseh informacij v spletni prijavi k sodelovanju v skupinskem nakupu.


SODELOVANJE/PRIJAVA V SKUPINSKI NAKUP

Sodelovanje je omogočeno vsem potrošnikom, ki želijo v okviru skupinskega nakupa opraviti nakup in si zagotoviti namestitev naprave na območju Republike Slovenije.

V skupinski nakup se lahko s prijavo pridružijo vsi potrošniki, tudi tisti, ki niso člani Zveze potrošnikov Slovenije.

Prijava za sodelovanje v skupinskem nakupu se odda na spletnem naslovu www.SKUPINSKInakupZPS.si. Prijava v skupinski nakup je brezplačna in nezavezujoča.

S prijavo se potrošnik prijavi k sodelovanju v skupinskem nakupu (v nadaljevanju: registriran uporabnik). S tem si zagotovi obveščanje o poteku in ponudbi skupinskega nakupa, kar vključuje modele klimatskih naprav, njihovo ceno in tehnične lastnosti.

Prijava za sodelovanje v skupinskem nakupu je pogoj za prejem ponudbe in za pridobitev pravice do nakupa klimatske naprave z osnovno montažo pri izbranem ponudniku po pogojih, doseženih v okviru skupinskega nakupa.

Pozorno je treba prebrati Splošne pogoje sodelovanja in Obvestilo o varstvu in obdelavi osebnih podatkov, ki je sestavni del teh Splošnih pogojev.


S prijavo sprejemate določila teh Splošnih pogojev sodelovanja in potrjujete seznanjenost z Obvestilom o varstvu in obdelavi osebnih podatkov v skupinskem nakupu klimatskih naprav, ki je sestavni del teh Splošnih pogojev.

Prijava in sodelovanje v skupinskem nakupu registriranega uporabnika ne zavezujeta k nakupu klimatske naprave.

Pomembno je, da so v prijavi navedeni pravilni osebni podatki in čim bolj popolne informacije. Podatki bodo namreč podlaga za izbiro oz. nakupno priporočilo ustrezno zmogljive klimatske naprave. Preden se registriran uporabnik odloči za nakup klimatske naprave, priporočamo, da preveri, ali je izbrani izdelek primeren za njegove potrebe.


IZBIRA IN NAKUP KLIMATSKIH NAPRAV

V okviru kampanje za skupinski nakup klimatskih naprav je Zveza potrošnikov Slovenije k sodelovanju povabila zainteresirane ponudnike tistih klimatskih naprav, ki so na mednarodnem neodvisnem primerjalnem testu ZPS prejele ocene dobro in zelo dobro.

V okviru skupinskega nakupa bomo izbrali ponudnika, ki bo sprejel naše pogoje skupinskega nakupa in ponudil za potrošnika cenovno ugoden nakup kakovostnih in učinkovitih klimatskih naprav.

Registriran uporabnik bo v elektronskem sporočilu s ponudbo skupinskega nakupa (različni modeli klimatskih naprav, cena, prodajni pogoji) prejel tudi vse informacije in enoznačno identifikacijo, ki mu bo omogočala uveljavljanje pravice do nakupa naprave po pogojih skupinskega nakupa pri izbranem ponudniku.

Registriran uporabnik, ki bo želel sprejeti ponudbo za nakup klimatske naprave, bo to potrdil v skladu z navodili, ki jih bo prejel po elektronski pošti skupaj s ponudbo skupinskega nakupa, nato pa opravil nakup pri izbranem ponudniku.


OMEJITVE IN ZALOGE

V okviru skupinskega nakupa bo zagotovljena minimalna količina klimatskih naprav različnih modelov, ki jih bodo lahko registrirani uporabniki kupili po pogojih skupinskega nakupa pri izbranem ponudniku. Nakup bo mogoče opraviti od trenutka, ko bodo registrirani uporabniki prejeli ponudbo skupinskega nakupa – predvidoma v drugi polovici februarja 2019.

Organizator kampanje skupinskega nakupa si pridržuje pravico, da glede na razpoložljive zaloge predčasno zaključi možnost nakupa posamezne naprave ali skupinskega nakupa v celoti. Prav tako si organizator kampanje skupinskega nakupa pridržuje pravico, da v sodelovanju z izbranim ponudnikom zagotovi dodatne količine naprav po za potrošnika enakih pogojih skupinskega nakupa.


POSTOPEK, POTEK in ČASOVNICA

  1. Od 9. januarja 2019: spletna prijava za sodelovanje v skupinskem nakupu.
  2. Druga polovica februarja 2019: prejem elektronske pošte z nezavezujočo ponudbo skupinskega nakupa in navodili za izvedbo nakupa.
  3. Ob odločitvi za nakup klimatske naprave po pogojih skupinskega nakupa registriran uporabnik opravi nakup z enoznačno identifikacijo neposredno pri izbranem ponudniku.
  4. Do 21. aprila 2019: pri izbranem ponudniku lahko opravite nakup. S tem datumom se skupinski nakup zaključi in nakup po pogojih skupinskega nakupa ni več mogoč.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Pogodba za nakup klimatske naprave v okviru skupinskega nakupa se sklepa med potrošnikom in izbranim ponudnikom, ki sodeluje v kampanji skupinskega nakupa. Zveza potrošnikov Slovenije ni pogodbena stranka, zato ne nosi nobene odgovornosti iz naslova sklenjene pogodbe med kupcem in prodajalcem.


OPOZORILO

ZPS si pridržuje pravico, da prijavo potrošnika – registriranega uporabnika zavrne ali prepreči nadaljevanje sodelovanja v primeru, ko se ugotovi, da storitev ni uporabljena odgovorno ali v skladu s cilji, ki jih zasleduje skupinski nakup, ali pa so posredovani podatki napačni ali zavajajoči. Izognite se dejanjem, ki lahko škodijo ugledu Zveze potrošnikov Slovenije ali tretjih strank.

Vsa vsebina, ki se natisne ali prenese s strani skupinskega nakupa www.SKUPINSKInakupZPS.si, je namenjena samo za osebno uporabo. Prepovedana je uporaba spletne strani (in njene vsebine) na način, ki bi lahko škodoval dobremu imenu in ugledu Zveze potrošnikov Slovenije. Prav tako je prepovedana uporaba spletne strani (in njene vsebine) z namenom doseganja koristi tretjih oseb.

Zveza potrošnikov Slovenije ni odgovorna za situacijo, v kateri potrošnik npr. zaradi tehničnih težav ali višje sile ne izkoristi ponudbe skupinskega nakupa.


O ORGANIZATORJU KAMPANJE ZA SKUPINSKI NAKUP

Kampanjo za skupinski nakup klimatskih naprav organizira Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana, e-naslov: zps@zps.si.

Za pomoč pri prijavi ali dodatne informacije o skupinskem nakupu nas pokličite na telefonsko številko 01 432 12 97 ali nam pišite na e-naslov: klima@skupinskinakupzps.si


Ljubljana, 3. januar 2019