×

 

Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih vam omogočimo boljšo uporabniško izkušnjo.

Prikaži podrobnosti

1. Kaj je skupinski nakup ZPS?

V skupinskem nakupu se združijo potrošniki posamezniki, ki delijo enak interes. Tako ustvarijo močno pogajalsko izhodišče v razmerju do ponudnikov. Tako jih spodbudimo, da se za potrošnike doseže najboljša ponudba. Več potrošnikov, kot se združi, večja je naša moč. Ni pomembno, ali ste že član Zveze potrošnikov Slovenije, saj je sodelovanje omogočeno vsem potrošnikom, je brezplačno in nezavezujoče.

2. Kako poteka skupinski nakup klimatskih naprav?

ZPS bo v okviru skupinskega nakupa klimatskih naprav ponudila potrošnikom možnost ugodnega in varnega nakupa kakovostnih in učinkovitih klimatskih naprav, ki so na mednarodnem primerjalnem testu dobile dovolj visoko oceno (»dobro« ali »zelo dobro«). Za izbrane modele klimatskih naprav bomo pridobili ponudbe različnih ponudnikov, dogovorili prodajne pogoje ter izbrali za potrošnike najbolj ugodnega.

Vsi potrošniki, ki bodo oddali prijavo (se registrirali) za sodelovanje v skupinskem nakupu klimatskih naprav (na spletni strani www.SKUPINSKInakupZPS.si), bodo prejeli nezavezujočo ponudbo izbranih modelov klimatskih naprav po vnaprej dogovorjenih posebnih pogojih za nakup klimatske naprave z vključeno osnovno montažo.

Po prejemu ponudbe se vsi potrošniki, prijavljeni v skupinski nakup klimatskih naprav, prosto odločijo, ali bodo nakup opravili ali ne.

Zveza potrošnikov Slovenije je organizator kampanje skupinskega nakupa in ne nastopa kot prodajalec ali posrednik pri prodaji. Potrošniki opravijo nakup neposredno pri izbranem ponudniku, ki bo v okviru skupinskega nakupa ponudil ugoden nakup kakovostnih klimatskih naprav po pogojih, predhodno usklajenih z ZPS.

3. Kakšen je časovni potek skupinskega nakupa klimatskih naprav?

  1. Od 9. januarja 2019: spletna prijava za sodelovanje v skupinskem nakupu.
  2. Druga polovica februarja 2019: prejem elektronske pošte z nezavezujočo ponudbo skupinskega nakupa in navodili za izvedbo nakupa.
  3. Ob odločitvi za nakup klimatske naprave po pogojih skupinskega nakupa registriran uporabnik opravi nakup z enoznačno identifikacijo neposredno pri izbranem ponudniku.
  4. Do 21. aprila 2019: pri izbranem ponudniku lahko opravite nakup. S tem datumom se skupinski nakup zaključi in nakup po pogojih skupinskega nakupa ni več mogoč.

4. Ali so zaloge iz ponudbe skupinskega nakupa omejene?

Da. V okviru skupinskega nakupa bomo zagotovili minimalno količino 400 klimatskih naprav različnih modelov, ki jih bodo lahko registrirani potrošniki kupili po pogojih skupinskega nakupa pri izbranem ponudniku. Nakup bo mogoče opraviti od trenutka, ko bodo registrirani uporabniki prejeli ponudbo skupinskega nakupa. Nakup izbranega modela klimatske naprave iz razpoložljive količine bo potrjen, ko bo izbrani ponudnik prejel plačilo za oddano naročilo. Razpoložljive količine bomo zagotovili za tiste potrošnike, ki bodo v celoti zaključili postopek nakupa (izvedli avansno plačilo naprave). Organizator skupinskega nakupa si pridržuje pravico, da glede na razpoložljive zaloge predčasno zaključi možnost nakupa posameznega modela naprave ali skupinski nakup v celoti. Prav tako si organizator skupinskega nakupa pridržuje pravico, da v sodelovanju z izbranim ponudnikom zagotovi dodatne količine naprav po za potrošnika enakih pogojih skupinskega nakupa.

5. Kdo organizira skupinski nakup klimatskih naprav?

Organizator kampanje za skupinski nakup je Zveza potrošnikov Slovenije – društvo, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana. Elektronski naslov:zps@zps.si.

6. Zakaj ZPS organizira kampanjo za skupinski nakup klimatskih naprav?

Izvedba skupinskega nakupa klimatskih naprav je del projekta CLEAR 2.0, pri katerem kot partner sodeluje tudi Zveza potrošnikov Slovenije oziroma njen Inštitut za potrošniške raziskave MIPOR. V konzorciju projekta poleg Evropske potrošniške organizacije (BEUC), Mednarodne organizacije za potrošniške raziskave in primerjalno testiranje (ICRT) ter slovenske potrošniške organizacije sodeluje še pet evropskih potrošniških organizacij iz Belgije, Italije, Portugalske, Španije in Češke. Posamezne aktivnosti so usmerjene k spremembi vedenja potrošnikov in oblikovanju skupin potrošnikov za skupinski nakup na OVE temelječih tehnologij.

7. Ali je ZPS v preteklosti že organizirala skupinski nakup?

Da. ZPS je organizirala že dva skupinska nakupa, in sicer električne energije in zemeljskega plina. Dobavitelja elektrike in/ali plina je v obeh kampanjah skupaj zamenjalo (ali sprejelo zmagovalne tarife naše kampanje) več kot 24.000 gospodinjstev. Povprečno gospodinjstvo, ki je sodelovalo v prvem skupinskem nakupu ZPS, je v povprečju na letni ravni prihranilo 164 evrov, v drugem pa več kot 211 evrov.

8. Zakaj naj sodelujem?

ZPS bo v okviru skupinskega nakupa klimatskih naprav potrošnikom ponudila kakovostne in visoko učinkovite klimatske naprave, ki so na mednarodnem neodvisnem primerjalnem testu dobile dovolj visoko oceno (»dobro« ali »zelo dobro«). Z njimi boste lahko stanovanje poleti hladili, v prehodnem času, predvsem jeseni, pa greli. V imenu vas, potrošnikov, bomo pri ponudniku izpogajali čim boljše pogoje nakupa in čim bolj kakovostno storitev, vključno s kakovostno montažo, ki je nujna za učinkovito delovanje klimatske naprave. Uspeh kampanje je odvisen od vašega interesa in ustreznega odziva ponudnikov – več vas bo, boljša bodo naša pogajalska izhodišča. Uspešnost skupinskega nakupa klimatskih naprav bo podlaga za odločanje o podobnih akcijah tudi na drugih področjih.

9. Kdo lahko sodeluje pri skupinskem nakupu klimatskih naprav?

Sodelovanje je omogočeno vsem potrošnikom (fizične osebe), ki želijo na območju Republike Slovenije namestiti klimatsko napravo. V skupinski nakup se lahko s prijavo pridružijo vsi potrošniki, tudi tisti, ki niso člani Zveze potrošnikov Slovenije. Prijava v skupinski nakup je brezplačna in nezavezujoča.

10. Kje in kako opravim prijavo v skupinski nakup in katere podatke potrebujem za ta namen?

Prijavo za sodelovanje v skupinskem nakupu oddate na spletnem naslovu www.SKUPINSKInakupZPS.si. Prijava v skupinski nakup je brezplačna in nezavezujoča. Pomembno je, da so v prijavi (v postopku registracije) navedeni pravilni podatki in čim bolj popolne informacije, ki se nanašajo na vaš stanovanjski prostor, v katerem nameravate namestiti klimatsko napravo. Podatki bodo namreč podlaga za izbiro oz. Nakupno priporočilo ustrezno zmogljive klimatske naprave.

11. Zakaj nisem prejel/a potrditvenega elektronskega sporočila o uspešni prijavi k sodelovanju v skupinskem nakupu?

Morda je naše e-sporočilo pristalo v vaši mapi za neželena sporočila (spam), zato najprej poglejte vsebino te mape v vaši elektronski pošti (uporabniki Gmaila tudi zavihek Družabno ali Promocija). Druga možnost je, da ste morebiti v postopku prijave/registracije po pomoti vnesli napačen e-naslov. Če še vedno niste našli vzroka, nam pišite na e-naslov:klima@skupinskinakupzps.si

12. Ali lahko pri skupinskem nakupu klimatskih naprav sodelujejo le člani Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS)?

Ne. V skupinskem nakupu lahko sodelujejo vsi potrošniki, ne glede na članstvo v ZPS. Skupinski nakupi so uveljavljen način ugodnih nakupov kakovostnih izdelkov evropskih potrošnikov (testiranih na neodvisnih testiranjih potrošniških organizacij).

13. Ali je prijava res brez obveznosti in nezavezujoča?

Tako je. Prijava za sodelovanje v skupinskem nakupu je pogoj za prejem ponudbe skupinskega nakupa in je brezplačna in nezavezujoča. S prijavo niste zavezani k nakupu. Zanj se lahko prosto odločite po prejeti ponudbi, lahko pa nakupa preprosto ne opravite.

15. Ali bo ZPS zaslužila, če opravim nakup klimatske naprave v okviru skupinskega nakupa?

Ne. Projekt CLEAR 2.0 (v okviru katerega se med drugim izvaja tudi ta skupinski nakup) financira Evropska unija v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020, pogodba št. 749402).

16. Ali so moji osebni podatki varovani?

Da, vsi vaši osebni podatki so varovani. Upravljavec osebnih podatkov je Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana. Naš tehnični partner GPF s sedežem na Portugalskem je kot naš pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov zavezan enakim evropskim standardom varovanja osebnih podatkov kot Zveza potrošnikov Slovenije. S pogodbenimi določili smo se močno zavezali k spoštovanju zakonodaje na področju osebnih podatkov in s tem zagotovili, da naš tehnični partner dosega enako visoke standarde varovanja osebnih podatkov. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali ponudniku klimatskih naprav.

17. Zakaj je elektronski naslov obvezen podatek za sodelovanje v skupinskem nakupu?

Skupinski nakup klimatskih naprav je spletna kampanja, zato vsa komunikacija poteka (predvsem) po elektronski pošti. Vaš elektronski naslov potrebujemo za obveščanje o poteku skupinskega nakupa, za obveščanje o ponudbi skupinskega nakupa in za obveščanje o možnosti/načinu izvedbe nakupa izbrane klimatske naprave skupinskega nakupa.

18. Do kdaj se lahko prijavim za sodelovanje v skupinskem nakupu?

Prijave zbiramo na spletnem naslovu www.SKUPINSKInakupZPS.si od 9. januarja 2019. Po 19. 2. 2019 bomo začeli pošiljati ponudbe za nakup izbranih klimatskih naprav po pogojih, ki jih bomo dosegli z izbranim ponudnikom.

19. Kdaj lahko pričakujem ponudbo?

Ponudbe bodo potrošniki, prijavljeni v skupinski nakup, prejeli v drugi polovici februarja 2019.

21. Živim v stanovanjskem bloku. Lahko tudi jaz sodelujem v skupinskem nakupu?

DA, vendar boste za namestitev klimatske naprave na skupnih delih stavbe, med katere spadata tudi fasada in streha bloka, potrebovali soglasje etažnih lastnikov.

22. Sem lastnik nepremičnine na hrvaški obali. Ali lahko tudi za to nepremičnino opravim nakup klimatske naprave v okviru skupinskega nakupa?

NE. Skupinski nakup omogoča nakup naprav z namestitvijo izključno na območju Republike Slovenije.

23. Zakaj potrebujete podatek o poštni številki kraja, kjer je nepremičnina, v katero nameravam namestiti klimatsko napravo?

Podatek nam služi zgolj za evidenco geografske distribucije prijav zainteresiranih potrošnikov v skupinskem nakupu.

24. Ali me lahko »doletijo« še kakšni dodatni stroški ob nakupu naprave v okviru skupinskega nakupa?

V okviru skupinskega nakupa boste imeli pravico pri izbranem ponudniku opraviti nakup klimatske naprave, ki že vključuje osnovno montažo, in sicer po ceni in pogojih, ki nam jih bo uspelo doseči za vas pri izbranem ponudniku. Osnovna montaža vam bo predstavljena v ponudbi, ki jo boste prejeli v okviru skupinskega nakupa, tako boste natančno seznanjeni z njenim obsegom pred samim nakupom. Če bodo pri namestitvi naprave (montaži) potrebna dodatna dela ali material, vas bo o tem monter predhodno obvestil in seznanil z oceno stroška.

Ljubljana, 3. januar 2019