ClearX Logo

Skupinski nakup sušilnih strojev
s toplotno črpalko

1. Kaj je skupinski nakup ZPS?

V skupinskem nakupu se združijo potrošniki posamezniki, ki delijo enak interes. Tako ustvarijo močno pogajalsko izhodišče v razmerju do ponudnikov. Na ta način jih spodbudimo, da se za potrošnike doseže dobra ponudba. Več potrošnikov, kot se združi, večja je naša moč. Ni pomembno, ali ste že član Zveze potrošnikov Slovenije, saj je sodelovanje omogočeno vsem potrošnikom, je brezplačno in nezavezujoče.

2. Kako poteka skupinski nakup sušilnih strojev s tehnologijo toplotne črpalke?

ZPS bo v okviru skupinskega nakupa sušilnih strojev s toplotno črpalko potrošnikom ponudila možnost ugodnega in varnega nakupa kakovostnih in učinkovitih aparatov, ki so na mednarodnem primerjalnem testu dobili dovolj visoko oceno (»dobro« ali »zelo dobro«). Za izbrane modele bomo pridobili ponudbe različnih ponudnikov, dogovorili prodajne pogoje in izbrali za potrošnike najbolj ugodne.

3. Kakšen je časovni potek skupinskega nakupa sušilnih strojev s toplotno črpalko?

  • Od 6. septembra 2022: začetek kampanje skupinskega nakupa in s tem zbiranje spletnih prijav potrošnikov za sodelovanje v skupinskem nakupu.
  • V drugi polovici oktobra 2022: vsi registrirani potrošniki prejmejo elektronsko pošto z nezavezujočo ponudbo skupinskega nakupa in navodili za izvedbo nakupa.
  • *Do 30. novembra 2022: pri izbranem ponudniku v skupinski nakup prijavljeni potrošniki opravijo nakup. S tem datumom se skupinski nakup zaključi in nakup po pogojih skupinskega nakupa ni več mogoč.

*Organizator kampanje skupinskega nakupa si pridržuje pravico, da glede na že prodane količine aparatov, ki jih je kot minimalno zagotovljeno količino dogovoril s ponudnikom (za namen in po pogojih skupinskega nakupa), predčasno zaključi možnost nakupa posameznega aparata ali skupinskega nakupa v celoti. Prav tako si organizator kampanje skupinskega nakupa pridržuje pravico, da v sodelovanju z izbranim ponudnikom zagotovi dodatne količine aparatov po za potrošnika enakih pogojih skupinskega nakupa.

4. Ali so zaloge iz ponudbe skupinskega nakupa omejene?

Da. V okviru skupinskega nakupa bomo zagotovili minimalno količino 500 aparatov, predvidoma različnih modelov, ki jih bodo lahko registrirani potrošniki kupili po pogojih skupinskega nakupa pri izbranem ponudniku (ali pri različnih ponudnikih, vendar vedno po pogojih skupinskega nakupa, ki jih ZPS dogovori s ponudniki). Nakup bo mogoče opraviti od trenutka, ko bodo registrirani potrošniki prejeli ponudbo skupinskega nakupa. Prejeli jo bodo na elektronski naslov, ki ga bodo vpisali ob prijavi k sodelovanju v skupinskem nakupu na spletni strani www.SKUPINSKInakupZPS.si. Nakup izbranega modela iz razpoložljive količine bo potrjen, ko bo izbrani ponudnik prejel plačilo za oddano naročilo. Razpoložljive količine bomo zagotovili za tiste potrošnike, ki bodo v celoti zaključili postopek nakupa.

5. Kdo organizira skupinski nakup sušilnih strojev s toplotno črpalko?

Organizator kampanje za skupinski nakup je Zveza potrošnikov Slovenije – društvo, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Elektronski naslov: zps@zps.si.

6. Zakaj ZPS organizira kampanjo za skupinski nakup sušilnih strojev s toplotno črpalko?

Izvedba skupinskega nakupa je del projekta CLEAR-X, pri katerem kot partner sodeluje tudi Zveza potrošnikov Slovenije. V konzorciju projekta poleg Evropske potrošniške organizacije (BEUC), Mednarodne organizacije za potrošniške raziskave in primerjalno testiranje (ICRT) ter slovenske potrošniške organizacije sodeluje še pet evropskih potrošniških organizacij iz Slovaške, Bolgarije, Cipra, Litve in Severne Makedonije. Posamezne aktivnosti so usmerjene k spremembi vedenja potrošnikov in oblikovanju skupin potrošnikov za skupinski nakup na OVE temelječih tehnologij. Več o projektu na https://www.clear-x.eu/.

7. Ali je ZPS v preteklosti že organizirala skupinski nakup?

Da. ZPS je organizirala že 5 skupinskih nakupov, in sicer tri za skupinski nakup električne energije ter zemeljskega plina, skupinski nakup klimatskih naprav ter skupinski nakup kaminskih peči. V vseh kampanjah skupinskih nakupov Zveze potrošnikov Slovenije je skupaj sodelovalo že več kot 100.000 gospodinjstev.

8. Zakaj naj sodelujem?

ZPS bo v okviru skupinskega nakupa sušilnih strojev s toplotno črpalko potrošnikom ponudila kakovostne in visoko učinkovite aparate, ki so na mednarodnem neodvisnem primerjalnem testu dobile dovolj visoko oceno (»dobro« ali »zelo dobro«). V imenu vas, potrošnikov, bomo pri ponudniku izpogajali čim boljše pogoje nakupa in čim bolj kakovostno storitev. Uspeh kampanje je odvisen od vašega interesa in ustreznega odziva ponudnikov – več vas bo, boljša bodo naša pogajalska izhodišča. Uspešnost skupinskega nakupa bo podlaga za odločanje o podobnih akcijah tudi na drugih področjih.

9. Kdo lahko sodeluje v skupinskem nakupu sušilnih strojev s toplotno črpalko?

Sodelovanje je omogočeno vsem potrošnikom (fizične osebe), ki želijo pri izbranem ponudniku skupinskega nakupa opraviti nakup aparata. Skupinskemu nakupu se lahko s prijavo pridružijo vsi potrošniki, tudi tisti, ki niso člani Zveze potrošnikov Slovenije. Prijava v skupinski nakup je brezplačna in nezavezujoča.

10. Kje in kako opravim prijavo v skupinski nakup in katere podatke potrebujem za ta namen?

Prijavo za sodelovanje v skupinskem nakupu oddate na spletnem naslovu www.SKUPINSKInakupZPS.si. Prijava v skupinski nakup je brezplačna in nezavezujoča. Pomembno je, da so v prijavi (v postopku registracije) navedeni pravilni podatki in čim bolj popolne informacije.

11. Zakaj nisem prejel/a potrditvenega elektronskega sporočila o uspešni prijavi k sodelovanju v skupinskem nakupu?

Morda je naše e-sporočilo pristalo v vaši mapi za neželena sporočila (spam), zato najprej poglejte vsebino te mape v vaši elektronski pošti (uporabniki Gmail-a tudi zavihek Družabno ali Promocija). Druga možnost je, da ste morda v postopku prijave/registracije po pomoti vnesli napačen e-naslov. Če še vedno niste našli vzroka, nam pišite na e-naslov: skupinski.nakup@zps.si

12. Ali lahko v skupinskem nakupu sušilnih strojev s toplotno črpalko sodelujejo le člani Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS)?

Ne. V skupinskem nakupu lahko sodelujejo vsi potrošniki, ne glede na članstvo v ZPS. Skupinski nakupi so za evropske potrošnike uveljavljen način ugodnih nakupov kakovostnih izdelkov (testiranih na neodvisnih testiranjih potrošniških organizacij).

13. Ali je prijava res brez obveznosti in nezavezujoča?

Tako je. Prijava za sodelovanje v skupinskem nakupu je pogoj za prejem ponudbe skupinskega nakupa in je brezplačna in nezavezujoča. S prijavo niste zavezani k nakupu. Zanj se lahko prosto odločite po prejeti ponudbi, lahko pa nakupa preprosto ne opravite.

14. Ali sem zavezan k nakupu aparata, če oddam prijavo za sodelovanje v skupinskem nakupu?

NE.

15. Ali bo ZPS zaslužila, če opravim nakup aparata v okviru skupinskega nakupa?

Ne. Projekt CLEAR-X (v okviru katerega se med drugim izvaja tudi ta skupinski nakup) financira program Evropske Unije za raziskave in razvoj Obzorje 2020 s pogodbo o financiranju št. 101033682.

16. Ali so moji osebni podatki varovani?

Da, vsi vaši osebni podatki so varovani. Upravljavec osebnih podatkov je Zveza potrošnikov Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Naš tehnični in projektni partner projekta CLEAR-X je potrošniška organizacija Deco Proteste s sedežem na Portugalskem, ki je kot naš pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov zavezan enakim evropskim standardom varovanja osebnih podatkov kot Zveza potrošnikov Slovenije. S pogodbenimi določili smo se močno zavezali k spoštovanju zakonodaje na področju osebnih podatkov in s tem zagotovili, da naš tehnični partner dosega enako visoke standarde varovanja osebnih podatkov. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali ponudniku naprav skupinskega nakupa.

17. Zakaj je elektronski naslov obvezen podatek za sodelovanje v skupinskem nakupu?

Skupinski nakup sušilnih strojev s toplotno črpalko je spletna kampanja, zato vsa komunikacija poteka (predvsem) po elektronski pošti. Vaš elektronski naslov potrebujemo za obveščanje o poteku skupinskega nakupa, za obveščanje o ponudbi skupinskega nakupa in za obveščanje o možnosti/načinu izvedbe nakupa izbranega aparata, ki je predmet skupinskega nakupa.

18. Do kdaj se lahko prijavim za sodelovanje v skupinskem nakupu?

Prijave zbiramo na spletnem naslovu www.SKUPINSKInakupZPS.si od 6. septembra 2022. V drugi polovici oktobra 2022 bomo začeli pošiljati ponudbe za nakup izbranih aparatov po pogojih, ki jih bomo dosegli z izbranim ponudnikom. Ponudbe bomo poslali na elektronski naslov, ki ga boste vpisali ob prijavi na spletni strani kampanje skupinskega nakupa. Prijavo za sodelovanje lahko oddate kadarkoli v času trajanja skupinskega nakupa.

19. Kdaj lahko pričakujem ponudbo?

Ponudbe bodo potrošniki, prijavljeni v skupinski nakup, prejeli v drugi polovici oktobra 2022.

20. Na koga se lahko obrnem, če imam dodatna vprašanja o skupinskem nakupu sušilnih strojev s toplotno črpalko?

Pišete nam lahko na e-naslov: skupinski.nakup@zps.si ali se obrnete na sodelavce klicnega centra, ki so vam na voljo od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro na telefonski številki 01/432 12 97.